UTBILDNING

Den fria akademien för fri konst är ett konstnärsinitiativ som bedriver en 5 årig konstutbildning online, med målet att ge studenterna praktiska och teoretiska kunskaper som motsvarar de som ges vid konsthögskolorna.