En värld av möjligheter(English version in the bottom of this post) 

Vernissage 

LÖRDAG 15 OKTOBER 2022 KL. 14:00En värld av möjligheter

Studenter från Den Fria Akademin blir först med att ställa ut på Kurrebo Konsthall, med vernissage den 15 oktober 2022 kl 14.00. (gratis entré)

Utställningstiteln En värld av möjligheter syftar både på de konkreta möjligheterna som den nya konsthallen erbjuder och på den kreativa processen genom vilken konstnären förenar idévärlden med den sinnliga världen. 

De verk som ställs ut är tillkomna under arbete med individuellt tema, där studenternas egna intresseområden stått i centrum, och fokus legat på det fria skapandet. Men den öppna utställningstiteln erbjuder betraktaren nya tolkningsmöjligheter. 

De medverkande studenterna är: Jason Tyko Andersson, Ninni Forslin, Petra Fransson, Petrea K Marklund, Ylva Lindén, Carita Paulusson, Elin Stormwind och Kristina Vikman Ragnarsson

Den fria akademien för fri konst är ett konstnärsinitiativ som bedriver en 5 årig konstutbildning online, med målet att ge studenterna praktiska och teoretiska kunskaper motsvarande de som ges vid konsthögskolorna.

Den fria akademin använder Fine-art.education – Learn, en webbaserad lärmiljö som fungerar på liknande sätt som traditionella konstskolor med ateljésamtal mellan studenter och lärare/handledare.

(Utställningen håller öppet samtidigt som Farfars Bakeri/Kurrebo. Se www.kurrebo.com)

Facebook eventhttps://fb.me/e/3wQMqaR84
Webhttps://www.kurrebo.com/2022/10/02/a-world-of-possibilities/https://www2.visittingsryd.se/sv/evenemanget/2116924/fotoutställning-”en-värld-av-möjligheter”/detaljer

För mer information samt pressbilder kontakta:
www.friakademi.online
Instagram: @den_fria_akademien  
Mail: info@friakademi.online

Kontakt Kurrebo:

Telefon 0 762 477 160
Alternativ telefon: 00 46 (0) 76-764 49 06
e-mail:info@kurrebo.com

Sånnahult Kurrebo 4, 36295 Urshult

PHOTO CREDIT:
//video still from a work by Elin Stormwind (film photographer Carolina Dexwik) 

//Detail from the portrait series by Jason Tyko Andersson

———————————

Students from “Den Fria Akademin” will be the first to exhibit at Kurrebo Konsthall

Opening Vernissage October 15, 2022 at 14:00

The exhibition will be open the same times as Farfars Bakeri /Kurrebo 

Free entré

The exhibition title A world of possibilities refers both to the concrete possibilities offered by the art space and to the creative process through which the artist connects  the world of ideas with the real world.

The artworks on display were created during a period when each student worked focused on their individual theme, but the title of the exhibition offers the viewer new interpretation possibilities.

The participating students are: Jason Tyko Andersson, Ninni Forslin, Petra Fransson, Petrea K Marklund, Ylva Lindén, Carita Paulusson, Elin Stormwind and Kristina Vikman Ragnarsson

The free academy for free art is an artist initiative that conducts a 5-year art education online, with the goal of giving students practical and theoretical knowledge equivalent to those given at art colleges.

The free academy uses Fine-art.education – Learn, a web-based learning environment that works in a similar way to traditional art schools with studio conversations between students and teachers/supervisors.

(Same opening hours as Farfars Bakeri/Kurrebo. See www.kurrebo.com)

Facebook eventhttps://fb.me/e/3wQMqaR84
Webhttps://www.kurrebo.com/2022/10/02/a-world-of-possibilities/https://www2.visittingsryd.se/sv/evenemanget/2116924/fotoutställning-”en-värld-av-möjligheter”/detaljer

More info:

www.friakademi.online
Instagram: @den_fria_akademien  
Mail: info@friakademi.online

Contact Kurrebo:

0 762 477 160
Or 00 46 (0) 76-764 49 06
mail:info@kurrebo.com

Sånnahult Kurrebo 4, 36295 Urshult

PHOTO CREDIT:
//video still from a work by Elin Stormwind (film photographer Carolina Dexwik) 

//Detail from the portrait series by Jason Tyko Andersson

Leave a Reply