Sommarkurser

Sommarkurs: Gräv där du står, men stå inte där du gräver!

Kursen äger rum vid olika tillfällen under sommaren. (utifrån antal deltagare och önskemål)

Pris: 2800 kr +moms 25%

Du anmäler intresse att delta genom att skriva till: info@friakademi.online

Omfattning 2 veckor, 8 dagars handledning.
För att delta behöver du dator, internet, kamera och valfritt konstnärsmaterial.
(Vi arbetar med kroki/modellstudier via Zoom).

Kursens mål: att stärka den konstnärliga identiteten och det professionella förhållningssättet.

En kurs om vikten att tro på sin konst, men samtidigt få distans till sina arbeten. Om att hålla sig till det beprövade, men samtidigt våga pröva något nytt.

Kursen utgår från de förutsättningar som den enskilde deltagaren har.

Vi börjar med en presentation av det egna arbetet.
Under resans gång ökar vi kunskaperna om konst, konstnärliga tekniker, konstnärliga uttryck, konstnärliga utbildningar, visningsmöjligheter (utställningsmöjligheter) om konstvärlden och dess institutioner och mekanismer. 

Under kursen kommer vi att diskutera de möjligheter och hinder som finns när det gäller vidareutbildning och konstnärlig verksamhet. Genom praktiska övningar och diskussioner stärks deltagarnas konstnärliga färdigheter och identitet.

Kritisk analys av den egna och andras konstnärliga produktion. (Hantera kritik. Både ta och ge.) Träna på att göra urval av arbeten till ansökningar, utställningar osv. 

Kursen avslutas med utställning i den fria akademins online 3D galleri.

”Fokus i min pedagogiska verksamhet ligger i att ge deltagarna det stöd och motstånd de behöver för att göra den konst som de innerst inne vill och våga ställa ut den. ”

Dorinel Marc, grundare av den Fria Akademin och handledare för kursen är verksam som fri konstnär, utbildad vid Konstfack och Kgl. Konsthögskolan